Menu

Rudersdal Portal

Din lokale indgang til nettet

Fakta

Fakta om Rudersdal Lilleskole
● Rudersdal Lilleskole, Vejlesøvej 40B, 2840 Holte.
● Skoleleder: Anna Harder
● Elevtal: 94 elever fordelt fra 0.-9. klasse
● Hjemmeside: www.rudersdal-lilleskole.dk
For uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolens leder Anna Harder på
● ah@rudersdal-lilleskole.dk
● Tlf. 9215 5887

Fakta om renovering i 2022
● Renovering påbegyndt den 19/4.2022 og afsluttet medio oktober 2022.
● Entreprenør: Kjær Knudsen
● Samlet beløb for renovering: 3,3 mio.kr.

Rudersdal Lilleskole

Rudersdal Lilleskole, 2840 Holte

Rudersdal Lilleskole
Vejlesøvej 40, 2840 Holte
Telefon: 4542 5887
www.rudersdal-lilleskole.dk
www.instagram.com/rudersdallilleskole

Rudersdal Lilleskole; historien om en skoleredning
Indeklimaet er optimeret og facaderne samt taget stråler igen smukt på den gamle
bevaringsværdige patriciervilla fra 1902, som til dagligt huser Rudersdal lilleskole.
Skolen har eksisteret siden begyndelsen af 1960’erne, og der har altid været fokus på at
drive en skole med nære værdier for de elever, der har ønsket et mindre skolemiljø, hvor
trivsel, tryghed og faglighed går hånd i hånd.
At det har kunnet lade sig gøre at gennemføre en så omfattende og i den grad tiltrængt
renovering skyldes et kæmpe arbejde fra skolens ledelse og er en lykkelig beretning om
redningen af Holtes smukkest beliggende skole.

Lukningstruet i 2017
Spoler vi tiden få år tilbage, var situationen en ganske anden. For blot fem år siden var
skolens økonomi så ringe, at skolen reelt var lukningstruet, og bestyrelsen valgte på den
baggrund at ansætte en skoleleder til den specifikke opgave at rydde op i økonomi og
administration og foretage en gennemgang af skolens elevgrundlag.
Den forhenværende skoleleder og den daværende skolebestyrelse nåede langt, og da den
nuværende skoleleder Anna Harder i 2020 fortsatte det påbegyndte arbejde, blev skolens
underskud på 1 mio. kr. på få år vendt til et overskud på 540.000 kr. ved udgangen af 2021.

Et gennemslidt tag, manglende isolering og regnvand i klasserne.
Skolens alder havde i den grad sat sine spor på den smukke gamle bygning, og det var
tydeligt for alle på skolen, at der var brug for en gennemgribende renovering.
Villaen var opført uden isolering, de mange smukke gamle vinduer var ikke tætte ved
karmen, og dermed havde den kolde efterårs- og vinterluft gunstige betingelser. På de
koldeste dage bar personalet huer og uldent undertøj indendøre, og de fysiske rammer var
alt andet end acceptable for både børn og voksne.
Tagkonstruktionen var nået til et punkt, hvor der var behov for at understøtte taget med
såkaldte “soldater” eller “tjenere”, og flere steder var regnvandet sivet ind under undertaget,
hvilket betød, at det dryppede i klasselokalerne.
I dag har villaen fået skiftet flere spær, fået nyt tag og nye vinduer, hulmursisolering samt
nye døre. Facaden er blevet malet, og nu stråler den smukke bevaringsværdige bygning igen
ved Vejlesø.

Timing og energioptimering!
Den nuværende energikrise koster alle dyrt, og helt galt havde det været for skolen, hvis
ikke villaen havde nået at få indlagt fjernvarme en uge før, Putin gik ind i Ukraine.
Fjernvarmen kom på bagkant af et gasfyr, der havde givet fortabt og i 10 dage i februar måned 2022, var huset helt uden opvarmning. For at opnå nogenlunde tålelige forhold, blev der sat varmeblæsere op, men da elsystemet havde mange år på bagen, kunne det ikke
følge med, og sikringerne sprang på række.

En sund veldrevet skole
Rudersdal Lilleskole er i dag en veldrevet lilleskole, som ser ind i en lys og lovende fremtid
med sund økonomi, stigende elevtal og en stabil og dedikeret personalegruppe. To års
benhårdt arbejde fra bestyrelse, personale og skoleledelse har kastet frugter af sig, og
slutresultatet på det, der egentligt er fem års målrettet arbejde, er en skole, der atter står
smukt med optimerede fysiske rammer og de bedste betingelser for undervisning og læring.
Rudersdal Lilleskole vil leve mange år endnu.

 

Skole nyheder

Lærer forening

Skole forældre