Menu

Rudersdal Portal

Din lokale indgang til nettet

Lokalarkiv

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune 
Biblioteksalleen 1, 2850 Nærum 
www.museer.rudersdal.dk

Museer

Bofællesskabet Trudeslund

"Bofællesskabet Trudeslund - fra idé- planlægnings- og byggefase til 40 års levet bofællesskab"
John Vagn Nielsen 2022
Bog om Bofællesskabet Trudeslund. Bogen beskriver idé, planlægnings- og byggefase samt erfaringer fra godt 40 års dagligliv i Trudeslund. Der bliver også reflekteret over bofællesskabstanken generelt.

Tidligere og nuværende beboere og arkitekterne - fortæller om deres oplevelser med og tanker om bofællessskabet. Bogen indeholder også et afsnit om relationen til omgivelserne, herunder kommunen. Det var tegnestuen Vandkunsten, der var arkitekter på bofællesskabet. Bofællesskabet har fået tildelt klassikerprisen og er erklæret bevaringsværdigt af Rudersdal Kommune. 

Læs mere om bogen "Bofællesskabet Trudeslund" på Forlaget Frydenlund
www.frydenlund.dk ... 

Trudeslund fotos

1200;900;7917881951f26f7d103610a945d59b4912717af71200;900;c362741ff29bae5312f5f3291e9b307169ed2b601200;900;724bc83a58f022a9af4c44a241f18f27f29ab6a31200;900;0051e8d4a97e61195cae42495e3ec47b22cc01ef1200;900;729f6949af31684999b3299099126145f60433e4

Vinteren 1981-1982