Menu

Rudersdal Portal

Din lokale indgang til nettet

Lokalplaner

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er en helhedsplan for den fysiske struktur i Rudersdal Kommune. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år.
www.kommuneplan2017.rudersdal.dk

Klimaplan

Giv dit input til kommunens kommende klimaplan
Til efteråret 2022 skal Rudersdal have en færdig klimahandlingsplan, som skal redegøre for, hvordan vi når vores mål om at være CO2-neutral i 2050, og samtidig vise, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne.
På vores samarbejdsplatform ”Sammen om Rudersdal” finder du en række forslag. Byd ind i debatten, giv dine kommentarer – og måske et like – til de forslag, du synes er de vigtigste.
www.sammenom.rudersdal.dk ... 
www.rudersdal.dk ... 

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2050
Kommunens udledning af CO2

El- og varmesektoren står tilsammen for mere end to tredjedele af de samlede udledninger, mens transportsektoren står for en fjerdedel.
Øvrige udledninger (spildevand, affaldsdeponi, landbrug, kølemidler mv.) dækker ca. fire pct.
www.rudersdal.dk ... 

Samarbejdspartnere
DK2020-projektet og CONCITO
www.sammenom.rudersdal.dk ... 

DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
DK2020 er en partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner, der giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020.
C40’s standard for klimaplanlægning, Climate Action Planning Framework (CAPF).
www.concito.dk ... 

Climate Action Planning Framework 
C40 har lanceret et omfattende støtteprogram for at hjælpe byerne med at tilpasse deres klimaplaner til Parisaftalens målsætninger. Programmet omfatter et framework kaldet 'Climate Action Planning Framework'.
www.realdania.dk ... 

Fremtidens byer 
CONCITOs byprogram har fokus på byernes rolle i den grønne omstilling.
www.concito.dk/tema/fremtidens-byer

Fremtiden

Vision og værdigrundlag 
Kommunalbestyrelsen har formuleret den grundlæggende vision for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.
www.rudersdal.dk ... 

Planstrategi 2019
Planstrategi 2019 er en strategi for en langsigtet udvikling af Rudersdal Kommune. Den bygger på en stærk tradition for at beskytte de grønne og smukke områder i Rudersdal og samtidig give gode udviklingsmuligheder, hvor nye behov viser sig og skal løses.
www.planstrategi2019.rudersdal.dk

Levende bymiljøer  
Rudersdals lokale bymiljøer skal danne rammen om det gode hverdagsliv, aktiviteter og fællesskaber.
Byerne skal udvikles, så de lokale kvaliteter styrkes og skaber attraktive mødesteder i hverdagen.
www.planstrategi2019.rudersdal.dk ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk